Het college stemt in met de inzet van activiteiten om onderwijsvertraging als gevolg van
corona aan te pakken door kinderen en jeugdigen hierbij te ondersteunen. Het betreft een
bedrag van ruim € 100.000,-vanuit de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs
van het Rijk in 2022. Deze gelden zullen worden besteed aan het signaleren van
taal/spraakproblemen, ondersteuning van kinderen en jeugdigen door het Sociaal Team De
Lingt, ouderbijeenkomsten en een aanvullend bedrag voor de zomerschool en de
schakelklas.

Vorig artikelHuurovereenkomst Oude Gest 1 en 3
Volgend artikelVoorstel adviesrecht