Het college heeft ingestemd met de Projectaanpak IHP deel 3 voor de renovatie van de
Bavinckschool en de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het
schoolbestuur. Voor de selectie van een aannemervoor de renovatie van het gebouw voor de
Bavinckschool is gekozen voor een meervoudige onderhandse aanbesteding.

Vorig artikelToekomstvisie Amersfoortseweg (N199)
Volgend artikelChristenUnie organiseert fotopuzzeltocht