Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om in het
kader van de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 enkele voorstellen aan de raad
voor te leggen in hetkader van:
1. het bepalen van de gevallen waarin de raad wil adviseren (met instemming);
2. het bepalen van de gevallen waarin het college de bevoegdheid krijgt het
Omgevingsplan te wijzigen.
3. het bepalen van de gevallen waarin participatie door de initiatiefnemer verplicht wordt
gesteld.

Vorig artikelNationaal Plan Onderwijs
Volgend artikelJordy Ruizendaal weer terug