De DVO Inburgering BBS 2022 en het mandaatbesluit Bunschoten- BBS zijn vastgesteld. Het
huidige mandaatbesluit is geactualiseerd door de extra taken van de BBS m.b.t. de Nieuwe
Wet Inburgering.

Vorig artikelSchriftelijke mededeling
Volgend artikelProjecten op het gebied van het preventieve jeugdveld