Het college heeft besloten om Homies te continueren in 2022, een nieuwe beleidsregel
tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI) op
te stellen en te gaan startenmet de Gezinsparaplu. Een tegemoetkoming kosten
kinderopvang o.b.v. een SMI verloopt niet meer via de bijzondere bijstand.

Vorig artikelDVO Inburgering BBS 2022
Volgend artikelDoorbraakmethode IPW