Het college stemt in met het raadsvoorstel Eerste wijziging Huisvestingsverordening
Bunschoten 2022-2025. In deze wijzigingsverordening worden twee regioafspraken nader
uitgewerkt na afstemming.

Vorig artikelCamera’s in het centrum
Volgend artikelPolitie Bunschoten-Spakenburg