Wij stellen de subsidie voor Museum Spakenburg voor 2020 definitief vast en actualiseren de
maatwerkafspraken met het museum rondom reservevorming door middel van een
herschikking van de bestaande reserves.Daarbij is de insteek een eenduidige opzet en
actieve benutting van deze reserves. Daarmee bieden wij het museum de gelegenheid een
financieel gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering toe te passen, binnen de kaders
van de Algemene subsidieverordening.

Vorig artikelPolitie Bunschoten-Spakenburg
Volgend artikelMark Veenhoven naar SV Spakenburg