Het leerlingenvervoer is regionaal aanbesteed via een Europese aanbesteding. Het college
besluit om de overeenkomst tot uitvoering van het leerlingenvervoer met een jaar (schooljaar
2022 – 2023) teverlengen. Zij vindt continuïteit van het vervoer voor leerlingen en
ouders/verzorgers belangrijk. Bovendien brengt verlenging van het leerlingenvervoer de
minste kosten met zich mee.

Vorig artikelCoronanieuws
Volgend artikelWaarnemingen rondom de plasjes van Vitens