Waarnemingen (248e keer, start maandelijkse tellingen 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op maandag 10 januari 2022 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijkhalf bewolkt, zuidoost 1 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 0-1 ºC, opkomst 2 personen (corona belemmering). Totaal 28 soorten en 1020 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 20 jaar is nu 160 soorten.

Hier de lijst van deze maand:
Fuut (6), Dodaars (2), Aalscholver (4), Blauwe Reiger (1), Brandgans (290), Grauwe Gans (294), Grote Canadese Gans (2), Kolgans (79), Bril­duiker (38), Grote Zaagbek (14), Krakeend (18), Kuif­eend (29), Mid­delste Zaagbek (1), Nonnetje (1), Pijlstaart (4), Slobeend (2), Smient (39), Wilde Eend (13), Wintertaling (12), Meerkoet (65), Kievit (60), Kokmeeuw (38), Zilvermeeuw (2), Ekster (2), Kramsvogel (11), Roodborst (1), Zwarte Kraai (2).

Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001: https://www.ivn.nl/afdeling/eemland/maandelijkse-vogeltelling-westdijk-bunschoten

Vorig artikelVerlengen leerlingenvervoer 2022-2023
Volgend artikelIJsselmeervogels verlengt contracten Sanchez en Ibrahim