Het college stemt in met het verlengen van de periode van de Nadere Regel Ondersteuning Controleplicht Coronatoegangsbewijzen tot 19 februari 2022. Lokale organisaties die verplicht zijn een CTB-controleuit te voeren kunnen een eenmalige subsidie aanvragen om de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt zijn voor bijvoorbeeld de inzet van gastheren, gastvrouwen of beveiligers die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking, aanvragen kunnen worden ingediend tot 19 februari 2022.

Vorig artikelDraag een gordel
Volgend artikelUitvoeringsplan