Het college heeft het Uitvoeringsplan regionale werkgevers- en werkzoekendendienstverlening 2022 – 2025 arbeidsmarktregio Amersfoort vastgesteld.

Vorig artikelEenmalige subsidie
Volgend artikelAanvraag subsidie Laaggeletterdheid 2022