Eind december is de laatste circulaire over 2021 verschenen. Het college heeft ingestemd met de schriftelijke mededeling en stuurt deze door aan de gemeenteraad. In deze circulaire staan ook enkele mutatiesvoor 2022 en de jaren daarna. Het positieve effect over 2021 van € 377.000, – wordt verwerkt in de jaarrekening 2021. Het positieve effect over 2022 wordt verwerkt in de 1e tussentijdse bestuursrapportage 2022

Vorig artikelCode Geel
Volgend artikelSchriftelijke vragen SGP