Het college heeft de regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie vastgesteld. Deze strategie geeft voor de gehele Utrechtse regio de kaders aan voor de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening,toezicht en handhaving die door de omgevingsdienst worden uitgevoerd. Voor onze gemeente gaat het om de milieutaken die de RUD voor ons uitvoert.

Vorig artikelGebruik pleinhuisje door SBMS
Volgend artikelVogeltelling Zwarte Noord