“Wij willen graag een vaste plek hebben voor onszelf, zodat we niet steeds hoeven te verhuizen.” Dit was een hele duidelijke en indringende oproep van één van de cliënten bij de dagbesteding van Sherpa.De ChristenUnie Bunschoten was op bezoek bij Sherpa en sprak met de cliënten en zag hoe belangrijk de dagbesteding voor hen is.
In het gesprek dat de ChristenUnie had met bestuurder Henk Kouwenhove en manager Janny Bos hoorden zij dat de betrokkenheid vanuit de buurt en ons dorp heel groot is. In de corona tijd zien zij dat de bewoners op de Schoolstraat niet vergeten worden. Zo worden er oliebollen gebracht en komen er regelmatig kaartjes, hierdoor voelen zij zich gezien. Het geeft de bewoners het gevoel mee te doen in de samenleving. “Je merkt dat Bunschoten oog heeft voor elkaar” aldus de bestuurder.
Wat nog ontbreekt is een vaste plek voor de cliënten voor de dagbesteding. De ChristenUnie heeft hier een tijd geleden aandacht voor gevraagd bij het college. Vanuit het dorp zijn er toen verschillende tijdelijke oplossingen aangeboden, zo is de dagbesteding nu te vinden in het clubhuis van de Scouting. Een mooie tijdelijke locatie maar geen oplossing voor de toekomst.
Voor Sherpa is een vaste locatie voor de Dagbesteding erg belangrijk, ook als we kijken naar de cliënten. Zij hebben duidelijkheid nodig en een vast onderkomen. De ChristenUnie ziet mogelijkheden om op één van de vrij te komen gronden van de scholen een dagbestedingslocatie te creëren. “Wij willen ons hiervoor inzetten en gehoor geven aan de indringende oproep van de cliënten zelf. Niet de hoogste opbrengst van deze gronden moet bepalend zijn. Oog hebben voor elkaar, dat is waar de ChristenUnie voor staat, dat betekent het bieden van goede zorg aan onze inwoners.”

Vorig artikelMet Andere Woorden
Volgend artikelGedragsdeskundigen