Waarnemingen (248e keer, start maandelijkse tellingen 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk op maandag 7 februari van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk half bewolkt, zuidwest3 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 3-5ºC, opkomst 4 personen (corona gerelateerd). Totaal 35 soorten en 450 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 20 jaar is nu 160 soorten.
Hier de lijst van deze maand:
Fuut (2), Aalscholver (2), Blauwe Reiger (1), Grote Zilverreiger (3), Knobbelzwaan (2), Brandgans (53), Grauwe Gans (54), Grote Canadese Gans (12), Kleine Canadese Gans (), Hybride Gans (1), Kolgans (10), Bergeend (4), Bril­duiker (1), Grote Zaagbek (2), Krakeend (19), Kuifeend (35), Slobeend (6), Smient (31), Tafeleend (1), Wilde Eend (62), Wintertaling (12), Buizerd (1), Meerkoet (23), Kievit (12), Kokmeeuw (18), Scholek­ster (20), Storm­meeuw (1), Wulp (11), Holenduif (2), Ekster (2), Gras­pieper (2), Koperwiek (2), Kramsvogel (22), Rietgors (2), Spreeuw (13), Zwarte Kraai (2).
Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001: https://www.ivn.nl/afdeling/eemland/maandelijkse-vogeltelling-westdijk-bunschoten

Vorig artikelJasper Beekhuis en Willem Bout naar Eemdijk
Volgend artikelGratis relatietherapie