Het college heeft ingestemd met de verlening en uitbreiding van het contract voor systeem
wat het college en de raad ondersteunt bij het vergaderen. Daarnaast draagt dit systeem zorg
voor de (duurzame)opslag van geluids- en video-opnames van de raadsvergaderingen. Het
college stemt in om eenmalig af te wijken van een meervoudige onderhandse aanbesteding
bij de aanschaf van deze software omdat er geen marktpartijen zijn die eenzelfde
geïntegreerde oplossing bieden voor duurzame opslag van video-opnames en een lange
termijnagenda.
Het college besluit op de bijlage (aanbieding Notubiz) geheimhouding te leggen.

Vorig artikelVrijwilligers gezocht
Volgend artikelanaloog archief 2001-2016