De raadsleden verlenen onder voorwaarden medewerking aan het vestigen van recht van opstal ten
gunste van Crossfit Bunschoten, om op een gedeelte van het voormalig handbalveld op
Sportpark De Vinkeneen sportaccommodatie te vestigen. Zodra Crossfit Bunschoten de
procedure voor de omgevingsvergunning heeft afgerond en de vergunning is verleend, gaan
wij over tot het vestigen van recht van opstal.

Vorig artikelBenoeming plaatsvervangend ombudsman
Volgend artikelVrijwilligers gezocht