Het college heeft besloten om voor 2022 Samen Veilig Midden-Nederland te subsidiëren.
Samen Veilig Midden-Nederland kan ingeschakeld worden als er zorgen zijn over de
veiligheid van een kind of huiselijkgeweld. Samen Veilig Midden-Nederland voert de diensten
Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) en SAVE
(jeugdbescherming en jeugdreclassering) uit. De gemeenten zijn wettelijk verplicht om dit
aanbod te bekostigen.

Vorig artikelCommissie bezwaarschriften
Volgend artikelIntrekken oude bouw- en omgevingsvergunningen