Uit het verkeersplan is naar voren gekomen dat er op een aantal plekken in de buitenruimte in onze gemeente extra aandacht nodig is voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Mensen die bijvoorbeeldslechtziend zijn of in een rolstoel zitten kunnen hinder ondervinden van opritjes, containers of andere zaken op de stoep of ontbrekende voorzieningen zoals geleidelijnen. Hier willen we graag iets aan doen!

Heeft u een beperking en ervaart u hierdoor problemen in de openbare ruimte? Zijn er bepaalde plekken buiten die voor mensen met een beperking moeilijk of niet begaanbaar zijn? Laat het ons weten, zodat wij dit in kaart kunnen brengen en de komende jaren een aantal verbeteringen kunnen uitvoeren. Dit kan tot en met woensdag 30 maart. In de enquête kunt u ook aangeven of u in een later stadium mee wil praten over het toegankelijker maken van Bunschoten voor mensen met een beperking.

Op de website van de gemeente kunt u de enquete invullen: www.bunschoten.nl/nieuws

Vorig artikelOverdracht leer- en werkplek naar De Haven
Volgend artikelStandplaats beschikbaar op zaterdagmarkt