Het college stemt in met het verlengen van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2019 –
2022 met een jaar (tot en met 2023). Hierdoor is er meer tijd voor een zorgvuldige
voorbereiding van een nieuwbeleidskader sociaal domein.
Vanwege coronamaatregelen kunnen activiteiten om ‘input’ te krijgen voor de nieuwe
beleidsperiode later plaatsvinden dan aanvankelijk gepland. Daarnaast is het belangrijk om
de inbreng van (nieuwe) bestuurders na de gemeenteraadverkiezingen en van een nieuw
coalitieakkoord mee te nemen bij een nieuw beleidskader sociaal domein.

Vorig artikelGiften in de participatiewet
Volgend artikelCV-subsidie