Het college verleent een subsidie van € 12.478 ten behoeve van het aanpassen van een
schoolgebouw in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar jongeren uit de provincies Utrecht
en Flevoland, woonachtigin de nieuwe jeugdzorgpluslocatie in Valkenheide, onderwijs gaan
volgen. De jeugdzorgpluslocatie en de school hebben een belangrijke bovenregionale functie.

Vorig artikelBeleidskader Sociaal Domein verlengen
Volgend artikelOmgevingswet