Het college stelt voor 2022 het maximale bedrag aan giften tijdens een bijstandsuitkering vast
op € 2500 euro voor een meerpersoonshuishouden en € 2000 voor een
eenpersoonshuishouden op jaarbasis.

Vorig artikelOverige afvalstromen scheiden
Volgend artikelBeleidskader Sociaal Domein verlengen