Het college neemt kennis van het memo Stand van zaken invoering Omgevingswet 2022, met
doorkijk naar de transitiefase na invoering van de Omgevingswet en naar de structurele
financiële gevolgen vande Omgevingswet voor Bunschoten op langere termijn.

Vorig artikelCV-subsidie
Volgend artikelWoningcorporatie Het Gooi en Omstreken