Het college stelt de gemeenteraad voor om na afweging van de zienswijzen, gelet op de
ingewonnen deskundigenadviezen, een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te
laten geven ten aanzien vande aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
roofvogelpark (volières voor roofvogels), een hekwerk van twee meter hoog, met een
demonstratieveld.

Vorig artikelFeestelijke vogeltelling Westdijk
Volgend artikelBezwaarschrift Nemesis