Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een inrit/uitrit.
Tegen dit besluit is namens een aantal omwonenden een bezwaarschrift ingediend. Het
bezwaarschrift is vooradvies in handen gesteld van de commissie Bezwaarschriften. De
commissie Bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren en het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen. Het college heeft dit
advies overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het verzoek
om een proceskostenvergoeding af te wijzen.

Vorig artikelBeslissing op zienswijzen
Volgend artikelWmo)