Afgelopen zaterdag vond de 250e telling plaats bij de plasjes van Vitens aan de Westdijk. Dat ging met enige feestelijkheden gepaard: koffie, thee, koeken, toespraken van Vitens en de voorzitter van IVNEemland. Een uitvoerig verslag van een deelnemer hiervan in de Nieuwsbrief 2 die aan het eind van deze maand verschijnt.
Waarnemingen (250e keer, start maandelijkse tellingen 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 2april 2022 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk geheel bewolkt, noordoost 3 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 1 ºC, opkomst 9 personen. Totaal 37 soorten en 295 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 20 jaar is nu 160 soorten en dit jaar zijn 53 soorten en 2170 vogels geteld.
Hier de lijst van deze maand:
Fuut (8), Aalscholver (4), Knobbelzwaan (1), Brandgans (47), Grauwe Gans (12), Grote Canadese Gans (3), Bergeend (2), Bril­duiker (4), Grote Zaagbek (2), Krakeend (18), Kuifeend (6), Slobeend (21), Smient (19), Tafeleend (1), Wilde Eend (6), Wintertaling (11), Buizerd (3), Meerkoet (6), Waterhoen (3), Grutto (18), Kievit (8), Kleine Mantel­meeuw (2), Kluut (14), Kokmeeuw (12), Tureluur (4), Wulp (12), Holenduif (6), Houtduif (5), IJsvogel (1), Ekster (4), Gras­pieper (11), Kneu (1), Put­ter (2), Rietgors (2), Veldleeuwerik (3), Witte Kwikstaart (8), Zwarte Kraai (3).
De foto’s van de vliegende Wulpen en de uitreiking van bloemen door Vitens zijn van een deelnemer, Peter van der Wijst.
Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001: www.ivn.nl/afdeling/eemland

Vorig artikelHackshield
Volgend artikelBeslissing op zienswijzen