Het college heeft besloten over te gaan tot ondertekening van de Convenanten “Verhuizen”
en “Maatwerk toegang procedures”. Het Convenant verhuizen bevat afspraken die het voor
Wmo-cliënten makkelijkermaakt om hun hulpmiddel mee te nemen bij verhuizing. Het
Convenant over toegang regelt dat voor cliënten met een complexe hulpmiddelaanvraag het
casemanagement goed is geregeld en het functioneel advies altijd wordt betrokken bij de
beoordeling van een passend hulpmiddel.

Vorig artikelBezwaarschrift Nemesis
Volgend artikelNationaal programma onderwijs