Het college stemt in met de inzet van activiteiten om onderwijsvertraging als gevolg van
corona aan te pakken door kinderen en jeugdigen hierbij te ondersteunen. Het betreft een
bedrag van maximaal€ 46.000 vanuit de specifieke uitkering Nationaal Programma
Onderwijs van het Rijk. Deze gelden zullen worden besteed aan extra ondersteuning van
kinderen en hun ouders/verzorgers op OBS ’t Kruisrak door De Boei Bunschoten en aan een
eenmalige impuls voor het vervangen van sportmaterialen ten behoeve van het
beweegonderwijs.

Vorig artikelWmo)
Volgend artikelSV Spakenburg – Katwijk