De week die voorafgaat aan Goede Vrijdag en Pasen, wordt ook vaak de “Stille Week” genoemd. In deze week wordt in de Westerkerk dagelijks, tussen 19:30 & 20:00 uur, een kort bezinningsmoment georganiseerd.De bijeenkomsten bestaan onder meer uit een schriftlezing/meditatie en een moment van stilte. Uiteraard worden daarnaast mooie liederen gezongen en wordt een gedicht voorgedragen.
Het thema is dit jaar: “De lijdensweg van de Goede Herder”.
In de Bijbel worden de geestelijke leiders van het volk van Israël vaak vergeleken met herders. Aan die geestelijk leiders is de zorg voor het volk Israël toevertrouwd. Zij zijn daarvoor verantwoording schuldig aan God. Hij is de Eigenaar, de goede Herder, die zijn schapen kent en leidt naar groene weiden en vredig water (Psalm 23:2).
In het Bijbelboek Johannes lezen we dat Jezus van Nazareth Zich ook de goede Herder noemt.
In deze Stille Week volgen we Jezus op Zijn zoektocht naar deze verloren schapen. We zien hoe Hij bewogen is met het lot van Zijn schapen. Maar ook hoe Hij opgejaagd en geslagen wordt en uiteindelijk Zijn leven geeft voor Zijn schapen.
Aan de hand van teksten uit de bijbelboeken Marcus, Lucas en Johannes wordtJezus op de lijdensweg van de goede Herder gevolgd.
De samenkomsten worden gehouden van: maandag 11 t/m zaterdag 16 april van 19.30 tot 20.00 uur.
Op Goede Vrijdag is er de normale avonddienst om 19.30 uur.
Op Stille Zaterdag is er een ‘Stilteviering’ met muziek, bijbellezing en ruimte voor stilte en overdenking .
Door mee te doen met deze ‘Stille Week bijeenkomsten’ wordt samen met u, bewust naar de viering van Pasen toegeleefd.
U bent van harte welkom!

Vorig artikelGroot onderhoud knooppunt Eemnes
Volgend artikelPaasbijeenkomst PCOB