In de ‘stille week’, op donderdag 14 april zal in de Ned. Herv. ‘Catharinakerk’ aan de Dorpsstraat een Paasconcert met samenzang worden gegeven.
Medewerkenden: Vocaal ensemble ‘Common ladies’ en mannenensemble‘MaƤdai’.
De toegang is vrij, maar bij de uitgang zal gecollecteerd worden om de kosten te dekken.
Aanvang: 20.15 uur.

Vorig artikelVerwijderen bomen Strausspark
Volgend artikelCursus ‘roken van vleesch en visch afgerond