Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is in de afgelopen weken een toestroom van
vluchtelingen naar West-Europa (waaronder naar Nederland) op gang gekomen. Naast
gemeentelijke opvanglocatiesis er vanuit de samenleving een grote bereidheid om op diverse
manieren hun steentje bij te dragen, waaronder het bieden van (particuliere) opvanglocaties.
In veel gevallen is de opvang van Oekraïense vluchtelingenechter niet zonder meer mogelijk
op basis van het ruimtelijk beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld. De gemeente
Bunschoten wil echter graag positief meedenken ten aanzien van particuliere opvang van
Oekraïense vluchtelingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom voor
een periode van zes maanden een ruimtelijke beleidslijn vastgesteld hoe zij om wil gaan met
initiatieven voor particuliere opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Vorig artikelVerlenging contract Wmo-hulpmiddelen
Volgend artikelPromotiekraam PCOB op de markt