Het college neemt kennis van de door GBLT aangeleverde begrotingswijziging 2022, de
kadernota 2023 en de ontwerpbegroting 2023. De stukken worden aangeboden aan de raad,
vooruitlopend op de formelebehandeling van de lijst van ingekomen stukken op 19 mei 2022.

Vorig artikelNoodhulp aan vluchtelingen
Volgend artikelPlanologische procedures