Om de volgende fase voor de ontwikkeling van De Kronkels-Zuid te starten heeft het college
besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘De Kronkels-Zuid’ en het ontwerp exploitatieplan
‘De Kronkels-Zuid’voor 6 weken ter inzage te leggen. Daarnaast heeft het college besloten
om de ontwerpbeschikking ‘hogere grenswaarden Amersfoortseweg 40’ voor zes weken ter
inzage te leggen. Tenslotte heeft het college besloten dat ten behoeve van de voorgenomen
ontwikkeling geen milieueffectrapportage noodzakelijk is. Hiervoor zal het
milieueffectrapportagebeoordelingsbesluit tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan ter
inzage gelegd worden.

Vorig artikelPlanologische procedures
Volgend artikelVisie wegen buitengebied en onderzoek asfaltwegen