Het college heeft ingestemd met het toesturen van een schriftelijke mededeling aan de
commissie Ruimte over een visie voor de asfaltwegen in het buitengebied. In de visie is een
planning tot en met2026 opgenomen en wordt een voorstel gedaan voor toe te passen
materialen, bermverharding en het afwaarderen van wegen in het buitengebied die minder
intensief worden gebruikt.

Vorig artikelPlanologische procedure
Volgend artikelStruikelsteen voor Eveline de Leeuw