Het college stemt in om de Nadere Regel Ondersteuning Controleplicht
Coronatoegangsbewijzen 2022 te wijzigen. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten
die gemaakt zijn door lokale organisatiesvoor bijvoorbeeld de inzet van gastheren,
gastvrouwen of beveiligers die coronatoegangsbewijzen controleren. Door de Nadere Regel
Ondersteuning Controle Coronatoegangsbewijzen 2022 te wijzigen, komen organisaties die
een aanvraag ingediend hebben met aantoonbaar hogere kosten dan de tegemoetkoming
van € 1.000, – in aanmerking voor een hoger subsidiebedrag.

Vorig artikelAvond4daagse Dag 3
Volgend artikelVoortgangsrapportage RES IJkmoment 1