Het college informeert de raad over de Voortgangsrapportage IJkmoment 1 richting de
Regionale Energie Strategie [RES] 2.0 van RES Regio Amersfoort, waarvan gemeente
Bunschoten deel uitmaakt.

Vorig artikelOndersteuning controleplicht CTB 2022
Volgend artikelAdopteren rotondes