Op donderdag 19 mei organiseert de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland na twee jaar weer het praktisch verkeersexamen. Dit examen wordt afgelegd door 275 leerlingen van 10 verschillende scholen.Het praktische deel volgt op het eerder afgelegde theoretisch verkeersexamen en richt zich op de leerlingen van de groepen 7 en 8.
De eerste school start om 08.30 uur met het examen. Voorafgaand aan de start controleert Veilig Verkeer Nederland, in samenwerking met de BOA’s, de fietsen van alle deelnemers.
De leerlingen worden tijdens de route diverse keren beoordeeld op hun fietsvaardigheid. Leerlingen die niet slagen of niet beschikken over een goedgekeurde fiets, krijgen later een herkansing.
De startplaats van het verkeersexamen is bij het Rode Kruis gebouw aan de Bikkersweg.
Dit examen is een belangrijk onderdeel van de verkeersopvoeding. Deze is noodzakelijk omdat het afgelopen jaar 12 dodelijke slachtoffers te betreuren waren en ongeveer 350 ernstig gewonden in de leeftijdsgroep tot 15 jaar. Deze ongevallen vonden plaats tijdens het fietsen en lopen.

Vorig artikelDagje uit PCOB
Volgend artikelKlederdracht in volle glorie