Het college informeert de raad over het evaluatieonderzoek van de organisatieontwikkeling
en het daaropvolgende plan van aanpak voor doorontwikkeling van de organisatie.

Vorig artikelOnderzoek speed pedelecs
Volgend artikelDe Wieken Brasserie