Patiënten tussen de 18 en 39 jaar met kanker kunnen in Meander Medisch Centrum voortaan een beroep doen op extra ondersteuning die past bij hun levensfase. Meander heeft zich daarvoor aangesloten bijhet landelijke ‘AYA Jong & Kanker Zorgnetwerk’. AYA is de afkorting van adolescents & young adults (jongeren en jongvolwassenen).
In Meander krijgen jaarlijks zo’n 80 tot 90 jonge mensen de diagnose kanker. Jonge mensen vormen een minderheid in de groep patiënten met kanker. Zij kampen met vragen over bijvoorbeeld het afmaken van een studie, solliciteren bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich anders gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. De medische behandeling dient daarom afgestemd te worden op deze patiëntgroep. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften. Bij AYA-zorg staat de vraag ‘Wie ben jij en wat heb jij nodig?’ centraal, ongeacht de tumorsoort of de fase van de ziekte.

Het nieuwe AYA-team in Meander bestaat uit zorgprofessionals die specifieke kennis hebben over kanker op jongvolwassen leeftijd en zijn opgeleid om jongvolwassenen met kanker optimaal te begeleiden. Het team bestaat uit verpleegkundig specialisten Corine Kroeze en Esmiralda Snijder en hematoloog Josien Regelink. Corine Kroeze vertelt: “Natuurlijk gaven we altijd al zo goed mogelijk zorg en steun op maat aan iedereen. Maar doordat we de groep AYA’s beter in beeld hebben, is het makkelijker om actief onze hulp aan te bieden. Elke oncologische (poli)klinische afdeling heeft een aanspreekpunt voor AYA-zorg, om deze hulpvragen te signaleren en eventueel binnen het AYA-team te bespreken. Ook behandelaren in het ziekenhuis en huisartsen kunnen AYA-zorg aanvragen bij het AYA-team.”
De AYA-zorg is regionaal georganiseerd en wordt in heel Nederland verleend door het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk.

Vorig artikelEen lintje in 2023
Volgend artikelZonnevelden