Het college stelt de raad voor het ‘Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit’ vast
te stellen. Het afwegingskader schept duidelijkheid over de voorwaarden waaronder de
gemeente grootschaligezon- en windprojecten wil toestaan. Deze voorwaarden kunnen
technisch, landschappelijk en financieel van aard zijn, maar gaan ook over wat we als
gemeente maatschappelijk acceptabel vinden.

Vorig artikelBenoem commissielid adviescommissie horeca
Volgend artikelIJsselmeervogels verliest van koploper