Het college benoemd, per 17 mei 2022, dhr. W. de Graaf als commissielid van de
adviescommissie horeca en vervangt daarmee de dhr. D. Tettero af afgevaardigde van
Koninkrijke Horeca Nederland.

Vorig artikelJaarverantwoording Kinderopvang 2021
Volgend artikelAfwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit