Het college heeft ingestemd met de 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2022 en heeft de
rapportage ter vaststelling aan de raad aangeboden. Deze rapportage sluit met een positief
saldo van € 324.000,-.

Vorig artikelKittens dumpen is nooit een oplossing!
Volgend artikelOpiniërende bespreking