Het college stemt in om de opiniërende bespreking betreffende het centrumonderzoek van
Stad & Co voor te leggen aan de commissie Bestuur en Financiën, waarbij drie scenario’s
worden voorgelegd omte komen tot een structurele financiering voor het centrum.

Vorig artikelBestuursrapportage 2022
Volgend artikelHerziening laadpalenbeleid