Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden (IW) wil de overheid stimuleren dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, socialeen economische basis. De regeling is voor gemeenten die financiële ondersteuning willen aanvragen voor een projectplan, gericht op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Gemeenten en private investeerders gaan daarbij een samenwerkingsverband aan. Het college onderzoekt de mogelijke realisatie van een parkeergarage onder het Visrokersplein. Dit in combinatie met een herontwikkeling van de gebouwen aan de Broerswetering 6 en 8. Een mogelijke toekenning van een subsidie kan hiervoor een impuls zijn. Het college spreekt de intentie uit om een parkeergarage onder het Visrokersplein te realiseren, onder voorbehoud van de toekenning van de specifieke uitkering (subsidieaanvraag) en onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad door middel van het beschikbaar stellen van het budget.

Vorig artikelBuitenspeeldag 2022
Volgend artikelUittip: Lentemarkt op Boerderij Het Gagelgat