De VVD, het CDA en de CAP zijn een voorlopig coalitieakkoord overeengekomen. Het voorlopige akkoord zal nu eerst met de fracties besproken worden.
Wanneer het definitieve akkoort gepresenteerd zal wordenzal daarna bekend worden. Dan kan een nieuw college voorgedragen worden om benoemd te worden door de gemeenteraad. Als datum daarvoor wordt de 8e juni genoemd.

Vorig artikelEemdijk wint en gaat met goed gevoel naar nacompetitie
Volgend artikelWaarnemingen plasjes Vitens