Waarnemingen (252e keer, start maandelijkse tellingen 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 4 juni 2022 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk halfbewolkt, noordoost 3-4 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 14 ºC, opkomst 7 personen. Totaal 37 soorten en 197 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 20 jaar is nu 160 soorten en dit jaar zijn 69 soorten geteld.
Hier de lijst van deze maand:
Fuut (6), Aalscholver (2), Knobbelzwaan (2), Grauwe Gans (22), Grote Canadese Gans (24), Bergeend (4), Krakeend (6), Kuifeend (3), Slobeend (3), Wilde Eend (21), Bruine Kiekendief (1♀), Buizerd (2), Meerkoet (6+5 juv), Waterhoen (3), Kievit (2), Kleine Mantel­meeuw (3), Kluut (2), Kokmeeuw (7), Tureluur (3), Visdief (2), Zilvermeeuw (3), Holenduif (11), Houtduif (12), Koekoek (1♂), IJsvogel (2), Gier­zwaluw (1), Blauwborst (1♀), Boeren­zwaluw (5), Ekster (2), Groenling (1), Huismus (3), Huiszwaluw (2), Kleine Ka­rekiet (1), Rietgors (6), Rietzanger (2), Spreeuw (3), Zwarte Kraai (5).

Bijzonder deze keer was het vrouwtje Blauwborst dat heen en weer vloog en blijkbaar haar jongen van haar tweede legsel aan het voeren was. Verder twee Visdiefjes die met sierlijke bewegingen voorbijvlogen en de twee IJsvogels die met een visje in de bek zich goed lieten zien en daarna hun nestgang invlogen. Ook zij hebben weer jongen.

Vorig artikelVVD, CDA en Cap hebben een voorlopig coalitieakkoord
Volgend artikelVoorlopig coalitieakkoord