De gemeente Amersfoort voert vanaf begin 2015 voor gemeenten in de regio werkzaamheden uit in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. De dienstverleningsovereenkomst die gemeente Bunschoten hierover heeftafgesloten loopt eind 2022 af en
wordt nu ongewijzigd verlengd met een jaar. Voor de jaren daarna worden nieuwe afspraken tussen Amersfoort en de gemeenten in de regio gemaakt.

Vorig artikelNieuw coalitieakkoord ‘Bouwen aan de toekomst!’
Volgend artikelVoorontwerpbestemmingsplan Eemdijk-Oost