Het college heeft besloten om het voorontwerpbestemmingsplan Eemdijk-Oost voor inspraak ter inzage te leggen. Tevens wordt het wettelijk vooroverleg gestart. Het bestemmingsplan heeft als doel het planologischmogelijk maken van 64 woningen aan de oostzijde van Eemdijk om zo een bijdrage te leveren aan de woningbehoefte in de gemeente Bunschoten.

Vorig artikelVerlenging Dienstverleningsovereenkomst Amersfoort
Volgend artikelPodcast met Jan Erkelens