Aan de vooravond van Wereldvluchtelingendag (maandag 20 juni) presenteert Open Doors het rapport “Kerk op de vlucht”. In 58 van de 76 landen die onderzocht worden voor de Ranglijst Christenvervolging,worden christenen om hun geloof uit hun huis verdreven. Recente cijfers tonen de omvang van de wereldwijde ontheemding aan: er is wereldwijd een recordaantal van 100 miljoen mensen op de vlucht.

Belangrijke bevindingen in het rapport zijn:

· De meest voorkomende drijfveer om te vluchten komt vanuit de familie. De dagelijkse druk op bekeerlingen – in sommige gevallen tot doodsbedreiging aan toe – vraagt vaak om een snel vertrek. Door buitensluiting missen christenen basale levensbehoeften als voedsel en onderdak, en leven ze in een fysiek onveilige omgeving.

· Gewelddadige groepen en regeringsfunctionarissen kiezen sleutelfiguren zoals kerkleiders uit voor vervolging. Hun vertrek kan de aanleiding zijn voor andere christelijke families om te vertrekken.

· Christenen laten vervolging niet achter zich als zij vluchten. In hun nieuwe “thuis” (vaak kampen voor ontheemden) kunnen zij worden afgezonderd, kan hen elementaire hulp worden geweigerd of worden ze aangevallen door andere ontheemde groepen. Dit komt vaak boven op het ernstige trauma van hun eigen ontheemding.

· De problemen kunnen nog worden verergerd door een gebrek aan begrip en reacties van noodhulporganisaties. Dit kan variëren van onbedoelde verwaarlozing tot het opzettelijk als doelwit kiezen van ontheemde christenen door hulpverleners.

Het volledige rapport ‘Kerk op de vlucht’ is te lezen op de website van Open Doors: therefugeereport (opendoors.org)

Vorig artikelzwemvierdaagse
Volgend artikelRookmelders verplicht