In het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs is de arbeidsmarkt in de regio Amersfoort krap tot zeer krap te noemen. Dit wil zeggen dat er erg weinig werkzoekenden met een kortdurendeWW-uitkering tot zes maanden beschikbaar zijn voor vacatures bij scholen. In 2016 waren er nog overschotten aan leerkrachten in het basisonderwijs. De situatie op de arbeidsmarkt is daarna veranderd en het werd voor scholen steeds moeilijker om leerkrachten aan te trekken. Vanaf 2019 is er sprake van een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor leerkrachten in het basisonderwijs.Ten aanzien van het basisonderwijs valt vooral op dat er grote regionale verschillen zijn. De Randstad en de naastgelegen regio’s zijn krap te noemen. In sommige regio’s, bijvoorbeeld in Friesland, is de arbeidsmarkt voor leerkrachten basisonderwijs nog ruim. De regio Amersfoort staat in de middenmoot van regio’s in Nederland als het gaat om de tekorten aan leerkrachten in het basisonderwijs. Het voortgezet en beroepsonderwijs hebben te maken met tekorten aan docenten in vrijwel alle vakken. Er is in de regio Amersfoort vooral veel vraag naar leraren basis- en voorschoolsonderwijs, docenten taalkundige vakken vo/mbo en docenten exacte vakken vo/mbo. De verwachting is dat de komende jaren lerarentekorten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs blijven bestaan. De prognose voor het beroepsonderwijs is moeilijker te geven, omdat een groot deel van de instroom van leraren niet afkomstig is van de lerarenopleiding, maar vanuit het bedrijfsleven.

Vorig artikelRookmelders verplicht
Volgend artikelHerkend u deze sieraden?